En fortelling fra Madagaskar
Gjenfortalt av Erica Helm Meade oversatt av Mimesis Heidi Dahlsveen

Gud ønsket at den første mannen og den første kvinnen selv skulle bestemme hvordan de skulle dø. En dag spurte han dem: “Ønsker dere å dø som månene eller som et banantre?” Paret forsto ikke helt hva dette betød, så Gud matte forklare. “Hver måned dør månen og forsvinner, men gjenoppstår bit etter bit. Når banantreet dør, kommer det ikke tilbake, men den etterlater se frø og grønne skudd som blir dens avkom. Dere kan kan ønske dere avkom som overtar deres plass, eller dere kan gjenoppstå som månen. Dere velger.”

Paret fikk litt betenkningstid. Om de valgte å være barnløse, ville de selv komme tilbake som månen, men da ville ikke de ha noen som kunne hjelpe dem, noen de kunne lært bort til eller noen å kjempe for. De sa til Gud at de ønsket å være fruktbare som banantreet. Gud ga dem dette ønsket. De fikk mange barn, et godt liv og så døde de. Derfor lever og visner mennesket hen som et banantre.