Jeg hørte på radio her en dag at jorda burde ikke hete jorda, men den blå planeten. Det er fordi det er vann som dekker det meste av jorda. Det får meg til å tenke på Vår herres klinkekule sunget av Erik Bye, hvor vårherre mister den lille blå kulen, altså jordkloden. Uansett 75% av jorden er dekket av vann, flytende og i fast form. Det rene vannet, altså det vi kan drikke, utgjør 3% av det. Klimaendringer fører til endrede vann forhold, det er vanskelig å få ta i rent vann, økt vannstand og varmere vann.

Over til saltvann og en liten fortelling om ulke. Ulke er en saltvannsfisk.

Vårherre skapte fiskene og kom til ulka. Da han hadde laget hodet på fisken og skulle til å arbeide kroppen, sa ulka: «Nå er jeg bra nok.» Derfor har ulka en så liten kropp i forhold til hodet.

Kilde: Øyvind Bremer Karlsen, Kjerringa som ikkje hadde tider til å daude vikværske folkeeventyr og skrøner, Ika forlag, 1997