En fin student sendte meg en forespørsel om hva hun skulle gjøre videre for å bli forteller. Det finnes nok ikke en mal eller en måte å gjøre dette på, men her følger det noen råd som jeg mener kan være til hjelp.

– Dannelse og utdannelse
Det finnes ikke en profesjonsutdannelse som forteller, men det likevel viktig med både utdannelse og dannelse. Som forteller bør du har grep på både scenekunst og litteratur. På høgskolen i Oslo og Akershus har vi et studiet kalt fortellerkunst som man kan søke på, men det krever en relevant forkunnskap for å komme inn. I tillegg bør man ta master i estetiske fag, hvor man fokuserer på muntlig fortellerkunst. Både faget, miljøet og du selv trenger så kompetente folk som mulig for å høyne statusen til faget.

Når det gjelder dannelse – les! Les fortellinger hver dag, dette gir deg et repertoar og et språk som du kan høste av i ulike kontekster. Dessuten gå og lytt til andre fortellere så ofte det er mulig. Da jeg ble forteller var det veldig lite av dette i Norge, så jeg reiste utenlands. Som ”fattig” fersk i et fag som knapt eksisterte, spanderte jeg på meg reiser til Storbritannia og oppsøke festivaler og andre arrangementer.

– Nettverk
Det er en annen grunn til at du bør oppsøke fortellerarrangement, det vil gi deg et nettverk. Folk blir kjent med deg, vil gi deg råd og etter hvert gi deg jobber. Du trenger også et nettverk å øve med og som kan gi deg råd. Selv om man som oftest forteller alene, er likevel muntlig fortellerkunst fellesskapets kunst. I begynnelsen møttes en annen forteller og jeg engang i uken for å øve inn et nytt materiale over ett år. Uvurderlig lærdom i dag. Meld deg inn i Norsk fortellerforum! Eventuelt om du forteller religiøse fortellinger, meld deg inn i Norsk bibelfortellerforum. Du kan også skape ditt eget nettverk sammen med andre fortellere.

– Øvelse
Du trenger å øve foran et publikum, gjør det der det er mulig, oppsøk en skole og spør om du kan fortelle fast for en klasse over en periode mens du øver inn et materiale.

– Enkeltmanns foretak
Du bør lage deg et enkeltmannsforetak. Dette er gratis i Brønnøysundregistrene. Det er lettere for oppdragsgivere å gi deg arbeid om du har et eget organisasjonsnummer.

– Mentor
Skaff deg en mentor. Kontakt en erfaren forteller som du liker stilen til og spør om vedkommende kan veilede deg over en periode. Vær obs på at dette ikke er gratis.

– Lag et prosjekt
Lag et prosjekt eller et fortellerprogram som du kan søke støtte til å utvikle og som for eksempel kan forsøksvis selge gjennom Den kulturelle skolesekken. Jeg vil senere lage en oversikt over steder man kan søke penger som forteller.

– Unngå Oslo
Det er mange fortellere i Oslo og derfor vanskeligere å få arbeid. Om du kommer fra et område utenfor Oslo, bør du tenke på å utnytte det nettverket du har i din hjemkommune. I en periode kan du kanskje operere to steder (om du bor i Oslo), så får du nettverket i Oslo, samtidig som du får arbeid utenfor. Det er dessuten lettere å få penger til prosjekter om du ikke søker fra Oslo.

– Lag din egen arena
Skap et sted hvor du kan fortelle for et betalende publikum, en kafé, et galleri, en privat hage, et menighetshus eller lignende.

– Spre informasjon
Lag en folder (fungerer fortsatt), en blogg eller lignende som gjør at du får spredt ditt program og ditt navn.

Listen kan bli lengre, men det er dette jeg kommer på i skrivende stund.