Her er sitat av John Lennon:

I believe in everything until it’s disproved. So I believe in fairies, the myths, dragons. It all exists, even if it’s in your mind. Who’s to say that dreams and nightmares aren’t as real as the here and now?

Så hva er sannheten? En fortelling uansett hvor nær virkeligheten den er hentet fra vil aldri kunne vise den fullstendige sannheten. Eller kanskje heller, en fortelling vil alltid vise oss en flik av sannheten. Om sannheten er en fugl, vil en fortelling være en fjær på den fuglen. Eller sagt på en annen måte, en fortelling forteller alltid en sannhet.

Når vi skal fortelle en fortelling, enten det er spontant sammen med venner eller en gjennomprøvd forestilling, så har vi foretatt en rekke valg. Disse valgene er fiksjonens valg, vi har valgt synsvinkel og hvordan vi skal sette hendelser sammen til en fortelling.

Det er også det som kan være det farlige med fortellinger, om fortellinger tolkes som sannheter blir de normgivende og i visse tilfeller farlige, fordi fortellingene er forførende og manipulerende kan de fargelegge våre meninger og oppfattelser. En fortelling er et rom å tolke i, en fortelling skal gi en opplevelse og et mulig verktøy til å håndtere erfaringer vi gjør. En fortelling hører til en bestemt kontekst og bør også derfor oppleves med forbehold om denne konteksten. Derfor er det også slik at alle mennesker kan ikke fortelle alle typer fortellinger. Mange sier de ikke kan fortelle vitser, dette er helt naturlig sett i denne sammenhengen. En vits trenger en bestemt kulturell kontekst for å kunne fremføres.

Samtidig kan vi også si at en fortelling er sann, den er ikke en ytre objektiv sannhet, men den viser oss noe som vi gjør til vår erfaring, som skaper vår identitet. Ta din barndom for eksempel, husker du noe fra din barndom, eller er ditt minne basert på noe som er fortalt deg? Og fordi det er fortalt deg, vil det da si at det er mindre sant? Den fortellingen som blir fortalt deg, blir din erfaring.

Hvor ofte går du ikke rundt og konstruerer og rekonstruerer en fortelling inne i deg? Dette er fortellingen om deg selv som du prøver opp mot grunnfortellingen og andre fortellinger som omgir deg. Det er kaldt ute, men du fryser ikke, hva er sant? Begge er to erfaringer som er like sanne. Slik opplever jeg fortellingen. Sannheten er den erfaringen fortellingen gir.