En fortelling fra Sioux urfolket

For lenge, lenge siden bestemte hundefolket seg for å velge en leder. Hundefolket hadde samlet seg til møte. Der sto hver hund frem og fortalte om hvorfor nettopp han eller hun burde bli valgt ut som hundefolkets leder. En hund fortalte om hvor rask han var, en annen om hvor flink hun var til å gneldre og en om hvor vakkert han kunne synge. Hundefolket diskuterte og diskuterte saken, om og om igjen, men de ble ikke enige om hvem som skulle bli deres leder.

Tilslutt ble det bestemt at den hunden som ikke luktet vondt under halen skulle bli deres nye leder.

Vel, hundene fant aldri en leder og selv i dag kan du se hundene lete. Etter at de har hilst på hverandre, lukter de under hverandres haler, for de leter fortsatt etter den hunden som ikke lukter vondt under sin hale.