For noen uker siden deltok jeg i et hybrid forum. I utgangspunktet har tittelen ikke noe med hybrid/nettbasert å gjøre, selv om dette forumet også foregikk online. Hybrid forum er en demokratiseringsprosess for å gi alle rett til å tale hvor alle deltakere regnes som eksperter på egne liv. Temaet for hybrid forumet var rest – og overskuddsmat for representanter for ulike organisasjoner var tilstede. Forumet besår av to deler, først en workshop og så selve forumet. I workshopen prøver deltakerne ut sine ståsteder og dette ender i forumet hvor deltakerne legger fram sine tanker.

Jeg skulle fungere som en overgang mellom workshop og forum. Jeg observerte workshopen, noterte meg ned utsagn som skulle brukes som materiale inn i det jeg skulle framføre. Jeg er ikke en som kan improvisere, så på forhånd hadde jeg bestemt meg for å ta den norrøne skapelsesmyten som et utgangspunkt. Denne fylte jeg på med utsagn underveis som jeg lyttet, samt at det også vekket noen personlige erindringer som jeg bestemte meg for å flette inn.

Jeg åpnet forumet med fortellingen som da inkluderte deltakernes synspunkter. Jeg syns selv at det fungerte. Det var en spennende prosess, dessuten lærerikt å høre om maten som vi behandler som både noe livsnødvendig og dekorasjon for sosiale medier. Det å kunne være fleksibel i sitt materiale er noe jeg ønsker å prøve igjen.