Chr. Gunnhjem Gamalt fraa Telemork Segner og Sogur, Andre auka utgova, Skien 1915 Erik St. Nilssens bokhandel

I et lite berg finnes det et lite hull. Folk forteller at i dette hullet holdt det i gamle dager en padde som var annerledes enn andre padder. Hun var gul på bringa og noen sier at hun også hadde en gul ring rundt halsen. Padda ble kalt for Gullbring. Det var mye overtro knyttet til denne padda. De har prøvd å stenge hullet med kvister og steiner, men til ingen nytte. Neste gang de kom dit var det borte og hullet var åpent.

Det lå gårder og Ringstul – mannen på Ringstul gården var uenig med Gullnaas – mannen fra den andre gården om hvor grensen mellom disse to gårdene var. De møttes for å bli enige, men det endte med en slosskamp. Gullnaas-mannen fikk overtak på den adre, slo han i hjel og kastet liket i e tjern.
Da Hestaas – mannen fikk høre om dette bestemte han seg for å hevne drapet. Han gikk til Gullnaas – mannen og fikk han med seg opp på et fjell. Der gjorde han Gullnaas – mannen om til en padde. Det er padda i hula. De mener hun ikke kan dø og folk mener hun har vært der så lenge de kan huske.