Fortelling fra Syria
Kilde: Timeless Tales, folktales told by Syrian refugees.

Det var en gang tre brødre som bodde nær en skog. Den eldste het Nkheilan, den midterste Kzeizan og den yngste het Hdeidan. De satte stor pris på hverandre, de besøkte hverandre stadig vekk og tok alltid med gaver til hverandre. Deres navn passet til det de arbeidet med. Nkheilan arbeidet med palmetrær og han hadde bygget sitt hus opp i noen palmetrær. På arabisk heter et palmetre Nakheel. Kazaz betyr glass, så Kzeizan arbeidet med glass. Han hadde bygget sitt hus av glass. Og Hdeidan var en smed, og jern heter Hadeed på arabisk. Og han hadde selvfølgelig bygget sitt hus av jern.

En dag forlot et sultent troll skogen for å finne mat, og det første huset han fant var huset til Nkheilan. Han begynte å dytte og å slå med sine horn, helt til huset falt ned på bakken. Han tok som levde i huset og åt på dem i en uke. Etter at han hadde spist opp Nkheilan og hans familie, var han sulten igjen og dro ut for å finne mer mat. Denne gangen fant han huset til Kzeizan. Kzeizan hadde lært av sin bror, så han var forberedt. Han hadde lukket vinduer og dører og sikret hele huset slik at ikke engang en maur kunne komme inn. Men trollet var ikke dumt, det fylte sin kurv med steiner og begynte å kaste steiner på huset til det knuste. Da han gikk inn, hadde eierne rømt. Men han åt all deres mat, og deres kyllinger, ender og sauer og gikk inn i skogen og ble borte i en uke.

Den tredje uken var det den tredje brorens tur. Trollet struttet avsted Hdeidans hus, selvsikker og sikker på at han ville ødelegge dette huset like lett som de andre. Da han kom fram så han at området var dekket av jernspiker. Han tok sin kappe og la den på bakken for å beskytte føttene. Han begynte å slå løs på døren med hendene og føttene og en stokk han hadde med seg. Men det hjalp ikke. Han slo hodet mot veggen, i håp om at han kunne lage et hull. Men i stedet laget han et hull i sitt eget hode. Hdeidan klatret opp på taket og sendte et spyd gjennom hjertet på trollet og det døde der og da.

Derfor sier man at Hdeidan er den som blir stående.