En av de interessante prosessene rundt skapelsen av ”Harald – en konge med bart” er hvordan vi artikulerer fram en felles fortelling. Det er tre stykker som forteller den samme fortellingen og for meg er det viktig at de har en felles fortellerstemme, videre er historien vi tar utgangspunkt i, en historie som har mistet sin kulturelle og historiske kontekst og som da har en form som ikke trenger igjennom i dag.

Prosessen mot en fortellerforestilling har vært slik. Materialet som har vært utgangspunktet ble delt inn i emner og temaer. Hvert emne ble behandlet for seg og jeg fant annet materiale knyttet til dette emnet, det kunne være folkeeventyr som har samme tema eller tolkningsmateriale der det var mulig, eller annen relevant teori.

Materialet ble lest igjennom i fellesskap. Basert på lesningen improviserte fortellerne, ved hjelp av ulike verktøy som gjenstander eller fokus, som nå sitter dere på stoler eller går i sirkel, fram en fortelling. Denne improvisasjonen ble gjenstand for opptak som så ble transkribert. Etter transkriberingen satte jeg sammen tekstene og ga det en struktur og form som dannet utgangspunkt for videre arbeid.

På den måten får man et ansvarlig eierforhold til forestillingen.

Comments

comments