Informant: E. Ellingsen, Asbjørnsen: Norske – Folke-eventyr, 3. Utg. 1914
Ringerike, Buskerud
Type: AT2022

Norsk folkeeventyr.

Det var engang ei tuppe og en toppe, som gik utpaa aakeren og spændte og sparket og plukket.

Ret som det var fandt høna et byggkorn, og hanen en humlekoll, og saa skulde de gjøre malt og brygge juleøl. «Jeg plukker bygg, og jeg mælter malt og brygger øl, og ølet er godt!» kaklet høna.

«Er vørteren god og sterk?» sa hanen, og fløi op paa kanten av karret og vilde smake; men da han skulde bukke sig og drikke en taar, satte han i at flakse med vingene, og saa faldt han paa hodet i bryggekarret og druknet.

Da høna saa det, blev hun saa rent fra sig, at hun fløi op paa peishylda og gav sig til at skraale og graate: «Faat, faat, faat ska’e! Faat, faat, faat ska’e!» skrek hun i ett væk, og vilde aldrig holde op igjen.
«Hvad ska’r dig, tuppe hønemor, siden du sørger og graater saa?» sa handkverna.

«Jo, toppe hanefar faldt i gilkarret og druknet, og der ligger han død,» sa høna; «derfor sørger og graater jeg.»
«Ja, kan jeg ikke gjøre andet, saa skal jeg male og smale,» sa handkverna, og til at male alt det den kunde.

Da stolen hørte dette, saa sa den: «Hvad feiler dig, kvern, siden du smaler og maler saa?»
«Jo, toppe hanefar faldt i gilkarret og druknet, tuppe hønemor sitter paa murhylda og sørger og graater; derfor maler og smaler jeg,» sa handkverna.

«Kan jeg ikke gjøre andet, saa skal jeg rikte,» sa stolen, og gav sig til at knake og knirke.

Dette hørte døra; saa sa den: «Hvad feiler dig? Hvorfor rikter du, stol?»
«Jo, toppe hanefar faldt i gilkarret og druknet, tuppe hønemor sitter paa murhylda og sørger og graater, og handkverna maler; derfor rikter og knirker og knaker og braker jeg,» sa stolen.

«Ja, kan jeg ikke gjøre andet, saa skal jeg skrælde og smelde,» sa døra, og til at flye op og slaa sig igjen, og laate og larme, saa det mest gik til marg og ben.

Dette hørte flisdunken.
«Hvorfor skrælder og smelder du saa, dør?» sa den.
«Jo, toppe hanefar faldt i gilkarret og druknet, tuppe hønemor sitter paa murhylda og sørger og graater, handkverna maler og smaler, og stolen rikter og knirker; derfor skrælder og smelder jeg,» sa døra.
«Ja, kan jeg ikke andet, saa skal jeg fyke og ryke,» sa flisdunken, og til at gyve og ryke, saa stua stod i ei skodde.

Dette saa riva, som stod utenfor og tittet gjennem vinduet.
«Hvorfor ryker du saa flisdunk?» sa den.
«Jo, toppe hanefar faldt i gilkarret og druknet, tuppe hønemor sitter paa murhylda og sørger og graater, handkverna maler og smaler, stolen rikter og knirker, døra skrælder og smelder; derfor fyker og ryker jeg,» sa flisdunken.
«Ja, kan jeg ikke gjøre andet, saa skal jeg rive og rake,» sa den, og til at rake rundt ikring.

Dette stod ospa og saa paa.
«Hvorfor river og raker du saa, rive?» sa den.
«Toppe hanefar faldt i gilkarret og druknet, tuppe hønemor sitter paa murhylda og sørger og graater, handkverna maler og smaler, stolen rikter og knirker, døra skrælder og smelder, flisdunken fyker og ryker; derfor river og raker jeg i ring,» sa riva.
«Ja, kan jeg ikke andet,» sa ospa, «saa skal jeg skjælve og bævre i bladene mine.»

Dette merket fuglene.
«Hvorfor skjælver og bævrer du saa, osp?» sa fuglene til den.
«Toppe hanefar faldt i gilkarret og druknet, tuppe hønemor sitter paa murhylda og sørger og graater, handkverna maler og smaler, stolen rikter og knirker, døra skrælder og smelder, flisdunken fyker og ryker, riva raker og river; derfor skjælver og bævrer jeg,» sa ospa.
«Ja, kan vi ikke andet, saa vil vi plukke fjøra av os,» sa fuglene, og til at pille og plukke saa fjøra føk.

Dette stod manden og saa paa, og saa spurte han fuglene:
«Hvorfor plukker De av Dere fjøra, fugler?»
«Toppe hanefar faldt i gilkarret og druknet, tuppe hønemor sitter paa murhylda og sørger og graater, handkverna maler og smaler, stolen rikter og knirker, døra skrælder og smelder, flisdunken fyker og ryker, riva river og raker, ospa skjælver og bævrer; derfor piller og plukker vi av os fjøra,» sa fuglene.
«Ja, kan jeg ikke andet, saa vil jeg rive sund limene,» sa manden, og til at rive og slite i sopelimene, saa riskvistene føk baade i øst og i vest.

Kjærringa stod og kokte kveldsgrauten og saa paa dette. «Hvorfor river du sund limene, mand?» sa hun.

Jo, toppe hanefar faldt i gilkarret og druknet, tuppe hønemor sitter paa murhylda og sørger og graater, kverna maler og smaler, stolen rikter og knirker, døra skrælder og smelder, flisdunken fyker og ryker, riva raker og river, ospa skjælver og bævrer, fuglene piller og plukker fjøra av sig, derfor river jeg limene isund

sa manden.
«Ja, saa vil jeg kline grauten rundt alle væggene,» sa kjærringa, og det gjorde hun ogsaa; hun tok den ene sleiva efter den andre og klinte rundt alle væggene, saa ingen kunde se, hvad de var gjort av, for bare graut.

Saa drak de gravølet til hanen som faldt i bryggekarret og druknet, og vil du ikke tro det, kan du reise dit og smake baade paa ølet og grauten.

Kilde.