Hva er sterkere enn Gud
Og verre enn djevelen
Døden eter det
Men hvis du spiser det, vil du dø.
(Ingen)