En mann var gift med en kone som stadig klaget over det minste og aldri kunne hun tie stille. Likevel dro de på ferie til Jerusalem. Det fikk kona et kraftig slag midt i en setning og døde før noe rakk å gjøre noe som helst. Begravelsesagenten forklarte mannen: ”Du kan få henne fraktet hjem, men det vil koste deg dyrt. Du kan regne med utgifter opp i hundretusen klassen. Eller du kan gravlegge henne her i dette hellige land for en langt mindre sum.”

Mannen tenkte seg om. Han foretrakk å få henne fraktet hjem. Begravelsesagenten sa: ”Virkelig? Tenk hvilken gave det er å gravlegge henne her. Istedet velger du den dyre varianten?” Mannen svarte: ”Du kjenner ikke min kone. For lenge siden døde en mann her, han ble gravlagt her. Tre dager senere sto han opp fra de døde. Den sjansen tar jeg ikke.”