Vi gjorde et interessant forsøk i dag på muntlig fortelling 2. Studentene arbeider primært med intervjuer som de skal forme til fortellinger og forestillinger og har under denne samlingen arbeidet seg fra struktur til elementer som skal fylle ut fortellingen. I en oppgave brukte vi poesi for å strukturere et scenarie.

Først laget de et dikt utfra følgende struktur:

1. Følelse
2. Farge basert på følelse
3. Handling
4. Lyd
5. Følelse

Deretter utvidet de diktet til å omslutte en liten fortelling og resultatene ble flotte. Et lite grep som skaper formessige gode fortellinger.

Comments

comments