Det er muligens jeg har vært innom det området før. Jeg husker rett og slett ikke listene over fortellinger innenfor ulike områder jeg har lagt ut her på bloggen og ikke finner jeg tilbake til det heller, da det ikke er laget et kategoringssystem til det. Uansett, et tema som konflikter er alltid aktuelt.

Her følger det en liste over tradisjonelle fortellinger og myter som berører konflikter på et eller annet plan:

Den røde og blå kappen
I fortellingen fra Kongo møter man to gode venner som har et uvurderlig vennskap, men det skal en kappe til for å skape uvennskap. Det skal med andre ord ikke mye til for å skape en konflikt, forteller fortellingen, og konflikten eskalerer fordi de ikke er villige til å se saken fra en annen side enn egen.

Det er dens natur
Dette er en fortelling jeg har fått muntlig. Fortellingen kommer fra Burkina Faso og omhandler som over om to gode venner. Men her er det ingen utenforstående som sår splid i vennskapet, men vennenes egen natur.

Guru Kunna
Igjen et vennskap som det blir sådd en konflikt i, dette er et sagn hvor misunnelsen blir så sterk at man ønsker livet av den andre.

Da myggen laget bråk
I denne fortellingen er det som en hel verden havner i bråk, på grunn av en mygg.

Hvem sin skyld er det?
En kort fortelling som kan brukes til å skape dialoger rundt konflikter. Dette er en dilemmafortelling og det er opp til lytteren å avgjøre hvem som har skyld i dødsfallene fortellingen formidler om.

Hvordan menn og kvinner kom sammen
Man kan jo spørre seg om det er kjærlighet som skal til for å løse konflikter?

Fortellingen om lykke og skjebne
Dette er en fortelling som handler om den indre konflikten, når man ikke er fornøyd med det livet man fører.

Dyr og fluer i krig
Krig er toppen av en konflikt, som i andre kriger, er krigen i denne fortellingen basert på materialitet.

St. Olav og bøndene
Et kort sagn. Kristningen av Norge førte unektelig til en rekke konflikter.

Titta Grå
Fortellingen i seg selv kan skape en konflikt, eldre kvinner er farlige, de sår konflikter blant andre, er noe som kan diskuteres.