De tradisjonelle fortellingene forteller oss at endringer er en nødvendig konsekvens av å leve. Kanskje man prøver å bøte på endringene gjennom å for eksempel forhindre aldring, men bevegelse og tid går likevel ubønnhørlig videre mot den endelige endringen da man ikke lenger er i endring. Andre ganger ønsker man raske endringer, at det skal skje noe nytt, man får en følelse av å ikke lenger leve ut, man kjenner et begjær etter noe, man blir utålmodig.

Her er det fortellinger som tar for seg endringer på ulike måter, de fleste adresserer de ytre endringene, men kan være at de bilder eller motiver på det som egentlig skjer på et indre plan. Trykk på titlene og du kommer til selve fortellingen. Så må jeg «si» at jeg visste ikke at bildet til dette innlegget var så grotesk før jeg så nærmere på det nå.

Narcissus

Dette er kanskje prototype på forvandling, og er å finne i Ovids verk kalt Metamorfose, som betyr forvandling. Den unge selvopptatte mannen som oppdager seg selv og kan ikke løsrive seg og dermed blir forvandlet.

Berg Tor og bondegutten
En forunderlig norsk tradisjonell fortelling, jeg liker den godt. Her kan du finne forvandling på mange plan, Tor som er forvandlet, en kvinne om blir straffet gjennom forvandling og gutten som har en langsom forvandling mot å bli voksen.

Tigerjenta
En koreansk fortelling om en kvinne som kan hoppe mellom ulike skikkelser.

Når døden ikke kjenner deg igjen https://www.fortellerkunstner.no/istanbul-og-nar-doden-ikke-kjenner-deg-igjen-fortelling-73365/
Dette er en vits, høyst aktuell, hvor ille kan det ikke gå om du prøver deg på evig ungdom.

Buskebruden
Norsk folkeeventyr om en kvinne som må gjennom en rekke forvandlinger før hun endelig er der hun skal være.

Smeden som holdt vakt
Dette er også et interessant norsk folkeeventyr med kanskje noen uvante vendinger.

Sitron og Appelsin

Dette er en grotesk fortelling, vanskelig å fortelle. Utgangspunktet er en mor som dreper sin egen mor, og i god tradisjon ender fortellingen godt til slutt.

Gutten som levde med bjørner

Dette er også en fortelling om vold mot barn, gutten får trøst av dyrene.

Kvinnen som var kald

En fortelling om kanskje den usynlige forvandlingen som skjer i et ekteskap. En fortelling for mørke kvelder, så spar den til høsten.

Grisesønnen
En italiensk fortelling om det etterlengtede barnet som ikke er den man drømte om.