Da jeg var barn fikk vi alltid høre at vi barn ikke måtte gå til brønnen for der bodde nøkken. Det bestefar, som vi kalte far, som advarte oss i frykt for at vi skulle drukne i en brønn. Men som du kan se av utvalgte fortellinger her, kan en brønn bety så mangt, og ikke bare handler det om drukning, men kanskje om at brønnen er et sted man samles, ja for å hente vann, men også at det blir en sosial situasjon. Klikk på titlene så kommer du til fortellingen.

Sannhetens brønn

Her er brønnen et vitne som kan skille mellom løgn og sannhet. Fortellingen er av det mer erotiske slaget.

Det sorte får
Her er brønnen et utgangspunkt for stor kjærlighet med tragisk slutt.

Så streng disiplin at man kan dø av det
I denne fortellingen markerer brønnen en konsekvens av streng disiplin

En velsignelse
Denne fortellingen er en kortere variant av den over, her er Hodja en hovedkarakter.

Velsignelser
I denne fortellingen snubler hovedkarakteren ned i brønn og der lurer farer, eller kanskje ikke.

Den leie kjerringa
Dette er en variant av en kjent fortelling, her faller ikke kona i elven, men i en brønn.

Den heldige greven
I fortellingen er protagonisten under en forbannelse som ligger i en brønn.

Kjærlighetens kraft
En ung mann kurerer sin frykt for døden ved å drikke fra en brønn.

Manndatteren og kjerringdatteren
Et norsk folkeeventyr hvor all lykke og sorg ligger i dypet av en brønn.