En mongolsk fortelling:

En gang levde det en khaan, en konge. En dag da han kjedet seg, proklamerte han: «Jeg vil gi tronen til den som forteller en løgn som får en sittende mann til å reise seg og en sovende mann til å våkne.»

En skredder fikk høre dette og kom til tronen. «Kjære khaan, kjære khaan! Det regnet tungt her en dag. Det var fordi himmelen hadde revnet. Men jeg ordnet det. Jeg reiste opp til himmelen og sydde den igjen med sener fra en lus,» løy han. Han tenkte med seg selv: «Nå har jeg fortalt en løgn som vil få en sittende mann reise seg og vekke en sovende.»

Men khaan svarte: «Bah, du sydde dårlig. Det regnet dagen etter.» Skredderen forlot rommet i stillhet.

Så kom en gjeter og sa til ham: «Kjære khaan, kjære khaan! Min avdøde far eide en pisk som han slo ned stjernene fra himmelen med.»

Khaan svarte: «Det er ingenting. Min egen avdøde far, den tidligere khaanen, eide en pipe. Da han tente den opp, for røyken opp og rundt stjernene på himmelen og bandt dem alle sammen.» Gjeteren visste ikke hva han skulle si til det og gikk fra tronen i stillhet.

Da kom en badarcin, en omreisende munk, inn i rommet bærende på en bøtte. Khaan spurte ham: «Badarcin, hva vil du ha?»

«Hva? Kjenner du meg ikke igjen?» spurte badarcin: «Du har tross alt lånt en bøtte full av gull fra meg. Jeg har kommet for å få gullet mitt tilbake.»

Khaanen hoppet da ut av sitt sete og ropte ut: «Og når skal jeg ha lånt det gullet fra deg? Du lyver!» Støyen vekket en rådgiver i nærheten som hadde sovnet. «Du lyver når du hevder å ha lånt meg gull. Straff han, slå ham!» ropte khaan.

Badarcin sa rolig: «Hvis jeg lyver, la meg da få din trone, kjære khaan.»

Khaan tenkte seg om et øyeblikk, og så svarte han: «Et øyeblikk! Du forteller sannheten. Jeg hadde glemt det. Jeg lånte gull av deg. Jeg husket det ikke med en gang.»

«Gi meg så gullet mitt tilbake!” krevde badarcin.

Således fortalte badarcin en løgn som fikk en sittende mann til å reise seg og sovende mann til å våkne. Han fikk en bøtte med gull og den uforsiktige khaanen fikk seg en lekse.