Gjennom mediene har vi erfart disse dager at det man lever i ulike versjoner av virkeligheten. Selv de aller mektigste kan skape narrativer som ligger langt unna det andre mener er den korrekte versjonen. Dette er noe av fokuset til det europeiske prosjektet jeg deltar i.

Common Ground Common Future er et Erasmus+KA2 prosjekt som har til hensikt å se hvordan arbeid med fortellinger kan styrke et individ og et felleskap gjennom kunnskap om og ferdighet i bruk av fortelling, spesielt i konfliktfylte situasjoner. Prosjektet hadde sin oppstart høsten 2019 og har nå vært igjennom en fase med pilotutprøvinger. I prosjektet deltar det partnere fra Kypros, Kosovo, Nederland, Romania og Norge. Med i prosjektet er masterstudenten Bintang Emilie Sitanggang, i tillegg til meg.

Den globale fremveksten av populisme, nasjonalisme og isolasjonisme fungerer som drivstoff i konflikter og polarisering og fører til en stadig voksende (sosial) forstyrrelse og fremmedgjøring, en voksende følelse av urettferdighet, som ikke bare påvirker enkeltpersoner og grupper, men også nasjoner. Dette fører til kløfter i (sosiale) diskurser. Medier og deres «trend temaer» har blitt de virtuelle skyttergravene for «sannhet» versus «sannhet». Aggressiviteten fra det virtuelle internett forplanter seg i den fysiske verden. Konspirasjonsteorier – fra det ekstreme høyre så vel som det ekstreme venstre – dukker opp som reaksjon på hendelser som er så vidtrekkende at folk ikke tror eller ikke kan forstå den offisielle versjonen. Covid-19-pandemien som brøt ut tidlig 2020 faller inn under dette og fungerer som en paraply der ulike teorier og alternative sannheter blandes sammen.

Likevel er det en tro på at mennesket er mer motstandsdyktig mot den mørke siden, konflikter, polarisering og kriser enn mange ønsker at vi skal tro. I kjølvannet av katastrofer, som for eksempel den i Gjerdrum, viser de fleste sitt altruistiske selv og engasjerer seg raskt i å ta vare på seg selv og de rundt seg, fremmede og naboer, samt venner og kjære.

Det er viktig å forstå hvordan narrativ fungerer, hvordan de fremmer visse kvaliteter framfor andre og dette kan brukes og misbrukes.
I krisetider, konflikter og polarisering kan det lønne seg å bygge videre på samlende historier for å finne felles grunn for en felles fremtid og en bærekraftig og trygg sameksistens. Vi må finne de fortellingen vi kan samles rundt.