På sosiale medier blir torsdager kalt for «throwback thursdays» og jeg tenkte jeg skulle hive meg på denne trenden. På torsdager legger jeg ut tilbakeblikk, hva det enn kan være av private eller karrieremessige blikk.

Jeg tenkte jeg skulle skrive om fortellerrazzia, som forsåvidt er pågående fram til neste år.

Opprinnelsen til ideen er ikke min egen, den tilhører BRAK, en dansk – svensk fortellergruppe som ikke lenger finnes. Men jeg var i med i deres første razzia og jeg var med på å forme reglene knyttet til opplegget. Ideen var å angripe en skole med fortellinger. Hver forteller er kort inne i klasserommet ad gangen og da jeg satte i gang med dette i Norge, kunne en klasse få besøk av flere fortellere i løpet av en dag. Dette er da noe jeg har arrangert siden begynnelsen av 2000 tallet og i Rygge feiret vi i denne omgang et ti års jubileum.
Fortellerrazzia er betegnelsen på et skolebesøk, hvor flere fortellere sprer den muntlige fortellingen utover en hel skole, i løpet av en dag.

Hensiktene med prosjektet er
o Å la så mange skole elever som mulig få oppleve muntlig fortellerkunst.
o Å gjøre flere skoler kjent med muntlig fortellerkunst som en estetisk opplevelse og pedagogisk metode.
o Å la elever få oppleve fortellingens verden for så inspireres til selv å fortelle fortellingene videre

Fortellingene i fortellerrazziaen er hentet fra den muntlige tradisjonen og autobiografisk liv. Hver forteller har oppbygd et repertoar som spontant kan tas i bruk innenfor den enkelte klasse, avhengig av type klasse, alder osv.
Opprinnelig beskrev jeg fortellerrazzia på følgende måte:

Fortellerrazzia er et type fortellernedslag, hvor tilhørerne er intetanende om hva som skal skje. Det vil si at fortellere ankommer en skole, der skal de vandre fra klasse til klasse og fortelle historier. Dette skal skje som et brudd og en overraskelse for elevene som sitter i sitt klasserom. Hver forteller er maks 20 minutter til stede i en klasse avgangen, og en enkelt klasse kan få besøk av flere fortellere i løpet av dagen. Målet er at alle klasser ved en skole skal få besøk av minst en forteller. Det er selvfølgelig gjort avtaler med lærere og skoleledelse på forhånd om besøket, men besøket skal være minst mulig planlagt. Dette kan være en stressende situasjon for fortelleren, for denne skal i løpet av få minutter oppnå en kontakt med sine tilhørere. Samtidig er det en spennende måte å la barn få møte fortellerkunsten på, og de sitter igjen med en positiv opplevelse av en flere hundre år gammel tradisjon.

Den første fortellerrazziaen ble arrangert i 2001 som en turne i Ryfylket. Deretter fikk Fortellerrazzia støtte av norsk kulturråd i to omganger, først 2002 hvor Oslo og Porsgrunn ble turne stedene og deretter 2004 hvor vi turnerte Oslo og Østfold. Ideen ble deretter kjøpt opp av både Finnmark og Østfold fylke med turne 2004 og 2005. Fra 2008 har fortellerrazzia vært en fast del av tilbudet i Rygge kommune.

Et av prinsippene for fortellerrazzia har vært å kombinere erfarne og uerfarne fortellere så opplegget kan framstå som en form for mentorering. En forteller kan fortelle samme fortelling flere ganger i løpet av en dag og dette grepet er spesielt egnet om man er fersk som forteller. Fortellerrazzia har tatt i bruk en rekke fortellere som igjen har ført til at det har blitt formidlet et bredt korpus av fortellinger.

Fortellerrazzia framstår som et enkelt og organisk opplegg, samtidig som, som nevnt over, det er krevende for den enkelte forteller. Som forteller kan man ha opptil syv runder med fortelling i løpet av en dag.

Neste år blir sannsynligvis siste fortellerrazzia i Rygge. Men vi finner kanskje andre marker for dette konseptet i framtiden.