En ny forening med navnet Fortellerne er i ferd med å etableres. Foreningen er skapt for å svare på et behov knyttet til nettverk rundt nyutdannede fortellere.

Foreningen har dermed til formål å skape et nettverk for nyutdannede og erfarne fortellerkunstnere/fortellere utdannet ved Oslomet – storbyuniversitet, hvor erfaringsdeling, kompetanseutvikling og profesjonalisering, og det faglige og kunstneriske, står i fokus. Foreningen vil arbeide i et mangfoldig perspektiv lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Foreningen skal ivareta og omhandle både den performative og anvendte muntlige fortellerkunsten.

Foreningen har tenkt å gjennomføre følgende aktiviteter for å ivareta sitt formål:

• Utvikling og gjennomføring av felles prosjekter.
• Jevnlig formidling av faget gjennom ulike mediebidrag og nyhetsbrev.
• Ansvar for organisering av Den store fortellerdagen.
• Kreativt prøverom: Jevnlige organiserte prøvevisninger med tilbakemelding.
• Arrangering av fortellerkafe.
• Arrangering av fortellerforestillinger.
• Fysiske og online performative presentasjoner/fagkvelder/møter.
• Utvikling av et internasjonalt nettverk for mulige samarbeidspartnere

Foreningen er åpen for enkelt individer som har fullført ett av følgende studier ved Oslomet- storbyuniversitet: Fortellerkunst, Muntlig fortelling 1 og 2 og Muntlig Fortellerkunst. Medlemmet må enten være forteller/fortellerkunstner eller bruke muntlig fortellerkunst som en aktiv del av sin profesjon (som lærer, bibliotekar, drama- og teaterpedagog, kulturformidler og lignende).

Medlemskapet er gratis fram til januar 2023.

Om du er interessert i være medlem, kan du delta på første informasjonsmøte og melde deg på møter utover høsten 2023. Møtene vil være enten nettbaserte eller fysiske og er fokusert på å få etablert foreningen gjennom utveksling av erfaringer.

Meld deg gjennom skjemaet her. Eller her: