En prest var på ferie sammen med sin familie. En morgen tok prestens svigerfar med seg et spann og skulle se etter molter. Men gamlingen gikk seg vill og ble borte.

Presten samlet sammen en mengde mennesker og de letter over alle myrer, men de fant ikke gubben. En som het Ole Pers var med og lette.

Den som hadde blitt borte, hadde dårlig helse. Så sent om kvelden hadde presten mistet troen på å finne han i live. – Vi kan gi oss med den letingen for i dag, nå tror jeg sikkert Vårherre har tatt ham til seg, sa han. – Men kan du da begripe hvor det har blitt av spannet!, sa Ole Pers.