Kilden er: Richard F. Burton, Supplemental nights to the book of the thousand and a night with notes anthopological and explanatory, Volume II, 1886
Det fortelles om en rik mann som en dag gikk i sin hage. Der fikk han se gartnerens kone, han så hun var vakker og frodig. Han ga et oppdrag til sin gartner som førte han bort fra hjemmet og hagen, slik at gartneres kone ble alene. Så sa den rike herremannen til sin kone: “Gå og lukk alle dører.” Hun gikk og snart var hun tilbake. Hun sa: “Jeg har lukket alle dører bortsett fra en som jeg ikke fikk igjen.” Mannen svarte: “Hvilken dør var det?” Hun svarte: “Det er den døren som skiller deg og din skaper. Den er det umulig å lukke.” Da mannen hørte det ba han sin kone om tilgivelse, og senere ba han sin gartner om tilgivelse. Han ble en klokere mann.