I år fikk FEST (Europeisk nettverk av fortellere) støtte av Kreativt Europa til å drive med nettverksbygging. Jeg var med på å skrive deler av søknaden, og er også med i en av komiteene som skal sørge for at prosjektet går i havn. Denne komiteen skal blant annet se på å om det er mulig å lage en europeisk master i muntlig fortellerkunst. Vi har derfor laget en undersøkelse for å se hvor den europeiske fortelleren står i dag, hva slags utdannelsesbakgrunn har fortelleren, hva slags repertoar og lignende. Det er noen fortellere i Norge som allerede har fylt ut undersøkelsen, men langt fra alle!

Så bidra gjerne med din kompetanse her: