Tidligere, altså i vikingtiden fikk vi navn etter vår far eller mor, for å understreke hvem vi stammet fra. Men tenk deg om alle konger fikk samme fornavn, slik som i Egypt. Man trengte et grep for å skille dem fra hverandre, derav epitetet. Et epitet er altså et tillegg til navnet, en beskrivelse av den man tiltaler. Dette er også et grep rhapsodene brukte (greske skalder som Homer) nettopp for å kunne skille de ulike karakterene fra hverandre. Du har eksempler som Zevs skysamleren eller Afrodite den grønnøyde.

Men prøv å gi deg selv et epitet, hvordan ville du beskrive deg selv med en kort setning i tillegg til navnet ditt? Det er ikke like lett, men jeg anbefaler deg å prøve.