En simile er språklig figur og en sammenligning som foretas for å karakterisere ”noe”. Similen foretas ved å bruke ord som ”som”, ”lik”, ”slik”, ”liksom”. Du kan tenke på begrepet «modig som en løve» eller «redd som en hare.»

Følgende øvelse går ut på å ut på å beskrive en karakter gjennom 7 similer.
For karakterstudiet nevnt her, har jeg valgt Fossegrimen. Man kan selvfølgelig velge en karakter fra en bestemt fortelling.

En fossegrim er følgende:
Fossegrimen går også under navn som Kvernknurr, Fossekallen, Vassråen og Kvernkallen. Det kan være lett å blande Nøkken med Fossegrimen. Men Fossegrimen utgjør ikke samme fare som Nøkken. Fossegrimen oppholdt seg ved kverner og i fosser. Utseende varierer litt. Noen sagn beskriver den som en meget høy bukk eller gammel med stort og grå/hvitt skjegg. Fossgrimen ropte og lo fra fossen og kunne være plagsom i kverna. Men du kunne også lære å bli spillemann av Fossegrimen. Om du tro til Fossegrimen tre Torsdagskvelder på rad med et stykke bog eller kjøtt kunne du lære kunsten å spille fele. Under kverning av mel, kunne du ofre litt øl til Fossegrimen og ditt mel ville øke.
Velg deg en karakter og beskriv denne gjennom syv similer:

Fossegrimen roper som en slektning du helst ikke vil møte i dag.
Fossegrimen spiller lik vårens stille ankomst.
Fossegrimens latter er som Skades skadefro smil.
Fossegrimen gaper som Bermuda triangelet
Fossegrimens alder er som 7 vedfall.
Fossegrimen ser ut som Herakles onkel.
Fossegrimen sitter slik bestefar sitter framfor ilden.