Æsops fabler
En elv fikk øye på et okseskinn som fløt i hennes vann. Elven spurte etter skinnets navn: “Mitt navn er Hard.” svarte den arrogant. Elven økte sitt tempo slik at krusningen ble til bølger som slo over skinnet. Så sa hun: “Finn deg et annet navn, for jeg skal snart gjøre deg myk.”