Er av latinske Exemplum og betyr forbilde – mønster. Eksempelsamlingene i middelalderen besto av moraliserende fortellinger og ble brukt i prekener. Fortellingene var korte og presten måtte selv utforme og fylle ut fortellingen. Jeg har hentet følgene fortelling fra ”Mytor och Sagor i urval”, opprinnelig kilde er Disciplina clericalis.

En mann reiste bort og ba sin svigermor om å se etter kona. Hans kone hadde en elsker og dette kjente moren til. Så mens mannen var bortreist, tok elskeren hans plass. Men mens de tre satt og spiste et herlig måltid, kom mannen hjem. Det var ingen sted å gjemme elskeren, moren ble sittende hos han, mens kona gikk for å møte sin mann. Moren tok et sverd, satte det i hånden på elskeren og ba han gjemme seg bak døren, og sa at uansett hva som skjedde så skulle han ikke si noe. Da mannen kom inn og fikk se den andre mannen, ville han vite hva dette var. Den andre sa ingen ting og dette gjorde mannen tydelig irritert. Svigermoren hvisket – kjære sønn, snakk lavt slik at ingen hører deg. Mannen ble enda mer forvirret og forlangte å få vite hva dette var for noe. Svigermoren sa – kjære sønn, denne unge mannen var truet av tre menn som ville drepe han. Men vi gjemte han her til de tre har forsvunnet. Mannen sa da – det var en edel gjerning. Sa satte han seg ved bordet, ba den andre sitte ved hans side og behandlet han som en æresgjest.