Dette var et prosjekt jeg deltok i begynnelsen av 2004. I 1994 reiste Naweed Amjad til Pakistan og samlet punjabi folkeeventyr. Han brukte 1 år på å samle tilsammen 100 eventyr. Naweed ønsket at eventyrene skulle komme tilbake i sin rette ramme, i et direkte møte med tilhørerne. Han ønsket også at barn skulle få innblikk i denne pakistanske eventyrskatten, som på samme tid har likheter med norske folkeeventyr, men som også har sine særegne kulturelle koloritt.

Målsetninger med prosjektet var å
• Å formidle en kulturtradisjon
• Å gjøre barn kjent med pakistanske eventyr
• Å styrke barns pakistanske selvbilde
• Å skape en felles opplevelse som gir forståelse for hverandres egenart

Prosjektet la opp til en enkel og tradisjonell, men meget tilgjengelig formidlingsform. De pakistanske eventyrene ble fortalt av meg og Elyas Massih, på norsk og urdu. I tillegg til ren fortelling, ble eventyret rammes inn av de pakistanske instrumentene «Tabla og Harmonium». Scenografisk ble det dekorert med pakistanske tepper og stoffer, utført av Amar Aziz.

Elyas var utdannet musikkpedagog fra Islamabad. Han hadde jobbet som skuespiller i en rekke teateroppsetninger, vært i nyheters redaksjon på radio Pakistan,  Rawelpindi. Han hadde også jobbet flere år med barn med spesiell behov.

Forestillingen hadde et regleeventyr som grunnfortelling og ble fortalt gjennom rytmer og regler og sang og ren fortelling. Den ble fremført på biblioteker, Mela – festivalen og i barnehager.