Bloggen er framover konsentrert rundt fortellerforestillingen 23.27. Fortellerforestillingen har premiere på fortellerfestivalen i Oslo 23. Mars 2017 og du kan lese mer om det her.

Et av de beste verktøyene jeg som forteller bruker for å skape indre bilder, er bruk av elementer. Ikke bare det, elementer kan også brukes for å provosere fram en fortellerstil. Dette er noe jeg primært har arbeidet med i forbindelse med norrøn mytologi. Et av skaldens grepen innenfor norrøn mytologi er bruk av naturkrefter og derfor egner elementer seg godt.

Det fire elementene er:
Vann (tåre, dråper)
Jord (tre, fjell)
Ild (flamme, energi) og
Luft (pust, fly).

Det hender at jeg til og med eksperimenterer med å legge rekkefølgen på scener i fortellingen etter dets elementer, hvor jeg da begynner med de scenene som primært har vann som element og avslutter med luft.

I fortellerforestillingen har jeg følgende eksempler på bilder angående elementer:

Vann – et glass med sugerør
Jord – Balders hårfarge er som barken på et furutre
Ild – jotunsinnet våknet i meg
Luft – hans pust var som et fjernt bulder

I fortellerforestillingen er skapelse også tilstede og der formes elementene inn i en virkelighetsforståelse. Jeg tror det viktig å ivareta både tradisjon og samtid. Norrøn mytologi kommer fra en kontekst som man bør være observant på, samtidig skal det ikke stivne i de tankemodellene som representerer den konteksten, fordi det kan være ”farlig”. Derfor samtiden en viktig samtalepartner. Elementene representerer på en måte et nøytralt sted, det er bilder som blir skapt som er uavhengig av tiden fortellingene fortelles inn i. Det kan være at det er derfor de norrøne mytene tar i bruk naturkrefter, fordi disse kreftene er like gjeldende i dag som tidligere.