Dilemma fortelling fra Vest-Afrika

Det var en gang en mann som levde av å jakte på jordekorn. En dag tok han med seg sin sønn, han sa til sønnen: ”Du står ved det ene hullet, mens jeg graver.” Men da faren gravde og et jord ekorn smatt ut, klarte ikke sønnen å fange det. Faren ble rasende og slo til sønnen så han falt om og ble liggende. Deretter dro faren hjem.

Senere på dagen kom en rik handelsreisende, og han fant gutten som var i ferd med å komme til sans og samling. Denne mannen hadde ingen egne barn, så han plukket gutten opp og tok han med til sitt hjem. Guttens nese var skitten og fylt med maur, disse tørket mannen vekk og han ga gutten et godt bad. Da gutten kom seg, ga mannen ham vakre klær.

I det området pleide de rike kjøpmennenes sønner å ri om kapp. Mannen salte opp en vakker hest, plasserte gutten på den og sa til gutten at han måtte gjøre nøyaktig det de andre gjorde. Han red sammen med de andre guttene, men de begynte å diskutere hvem han egentlig var.

Da de andre kom hjem til sine fedre, fortalte de om den fremmede og de vakre klærne og hesten. Fedrene sa: ”Han er egentlig ikke sønn av en handelsmann, det er usant. Dere kan prøve det ut i morgen. Før dere kommer hjem, gi de vakre hestene til noen andre. For generøsitet viser den virkelige rikdommen.”

Det gikk som det var sagt. Dagen etter ga de vekk sine hester, og den fremmede gutten gjorde det samme.

Nå ga kjøpmennene enda dyrere hester til sine sønner og sa til sønnene: ”I morgen, kutter dere strupene på deres hester.” Dagen etter da de hadde galoppert en stund, tok alle sine sverd og skar opp sine hester. Den fremmede gutten gjorde det samme og gikk hjem. Da mente alle at han måtte være den rette sønnen.

Tiden gikk og snart skulle de være festival. Om morgen ble prosesjonen gjort i stand, i den skulle kjøpmennenes sønner ri. Ingen var så staselig som vår unge mann. Folket sto langs veien og beundret prosesjonen. Blant dem var den unge mannens far. Da han fikk se sin sønn, ropte han ut: ”Hei, kom deg ned fra den hesten. Du latsabb, se på brødrene dine, de kan arbeide de. Men du, du sitter på en hest som ikke tilhører deg.” Kjøpmannen kom til faren og sa: ”Kan du tie stille og vi kan snakke senere.”

Om kvelden fant kjøpmannen fram to hester som han salte. Handelsmannen ga faren vakre klær og rikelig med penger. Alle tre satte seg opp på de to hestene og red bort derfra.

Da de kom ut i villmarken, fant kjøpmannen fram et sverd og ga det til den unge mannen. Han sa: ”Du kan ikke ha to fedre, drep en av oss.” Hvem skulle han velge?