Kilde: Tusen og en natt, bind 4

Det var en gang en jeger som kom til en hule i fjellet, og i hulen fant han en mengde honning. Han fylte vannsekken sin med den og gikk til byen, og hunden hans fulgte etter ham.

Han stanset utenfor bua til en kjøpmann som handlet med olje og spurte om han ville kjøpe honningen. Det ville oljehandleren og jegeren tømte vannsekken sin.

Nå falt det tilfeldigvis en dråpe honning ned på jorden. Fluene kom og satte seg ned på dråpen og en fugl slo seg ned på fluene. Oljehandlerens katt kastet seg over fuglen og jegerens huns fly på katten og bet den i hjel. Da fløy oljehandleren på hunden og slo den i hjel og jegeren for løs på ham igjen og drepte ham.

Men oljehandleren var fra en landsby og jegeren fra en annen og da folket i begge byene hørte hva som var foregått, grep de til våpen og rykket mot hverandre. Og sverdene sluttet ikke med å hogge før omtrent alle var falt, og Gud alene vet hvor mange som ble drept.