En kvinne klaget til en dommer om at en ung mann hadde prøvd å voldta henne. Den unge mannen nektet, men dommeren beordret ham å betale kvinnen ti sølvmynter. Kvinnen gikk lykkelig derfra. Etter at hun hadde gått, så dommeren på den unge mannen og sa: Følg etter henne og ta pengene tilbake.
Forvirret gjorde den unge mannen det dommeren ba han om.

Da han tok igjen kvinnen, prøvde han å ta pengene fra henne. Men hun bråket, sparket og slo og viste seg å være sterkere enn den unge mannen. Det var umulig for han å stjele pengene. Han gikk tilbake til dommeren, som kalte på kvinnen.

Dommeren beordret henne til å gi myntene tilbake til mannen. Kvinnen protesterte, men dommeren sa at slik som kvinnen forsvarte seg, kunne ikke den unge mannen ha skadet henne.