NB. advarsel, fortellingen kan støte et barnesinn. Innholdet nedenfor er for voksne.

I dag vil formidle en litt obskøn fortelling. Det handler om erotikk, et tema som jeg har skrevet om flere ganger og som kanskje er verdt å gjenta. Eventyr er ikke bare for barn. Siden jeg begynte som forteller i 1996, har en del av mitt fortellermateriale bestått av erotiske fortellinger hentet fra den muntlige tradisjonen. Bøker som 1001 natt og Dekameronen viser at dette har ”alltid” vært en naturlig del av den muntlige litteraturen. I 1001 natt er det selve igangsettelsen av dramaet om å fortelle for å overleve. Selv Peter Christen Asbjørnsen var en tilhenger av dette materialet, han samlet og fortalte erotiske folkeeventyr. Han fikk ikke selv oppleve at noen av disse eventyrene ble publisert, bortsett fra to på tysk. Det var først på 1970 tallet at norske erotiske folkeeventyr første gang ble publisert.

Både greske og norrøne myter formidler det erotiske elementet som alltid nærværende. Innenfor hinduismens rasa/bhava finner vi det erotiske som et av de nærværende grepene i formidling av kunst. Her rommer erotikken noe mer enn en kjønnslig og/eller sensuell tilstand – det erotiske står for harmoni, balanse, skjønnhet og glede. Rasaen, som kan oversettes med krydder, Sringara er representert av den indiske guden Vishnu.

Materialet har blitt og blir nok fortsatt sett på som støtende både når det gjelder ordbruk og innhold. Folkeeventyr har generelt vært igjennom flere moraldebatter fra det upassende og farlige trollet til passive kvinnelige protagonister. At kulturarven drev med porno før pornoen fantes vekker nok anstøt. Grovt sett kan vi si at moralen har drevet folkeeventyrene inn i noe pent, pyntelig og passende for barn.

Hvorfor er det da viktig med fokus på det erotiske? Fordi kulturarven ikke er noe romantisk ensidig. Fortellinger om erotikk er samtidsaktuelle fordi de på sin måte viser hva det vil si å være mennesker som skal bevege seg innenfor rammer av normer og moral. Erotikk kan være en klisjefylt estetikk, utnyttelse av mennesker, salgsfremmende tiltak og latter og glede. I dette utvalget av fortellermateriale finner du alt fra vitser til myter. Det er fortellinger som har levd og lever fortsatt i enkelte tilfeller på folkemunne. Flere kulturer er involvert for å understreke det allmenn menneskelige.

Innenfor temaet erotikk finner du fortellinger om guder til frykten for de underjordiske. Du har «Exempla» samlingene fra middelalderen som i tilfeller kan ligne dagens grovvitser og sagaer om å elske til døde. Tabuer blir betraktet, brutt og diskutert. Fortellingene er der til bruk for humor, anstøt og forargelse. Selv innenfor folkloristikken har det erotiske vært lite diskutert. Det erotiske er som en ubesudlet, nedstøvet jomfru. Kåt og våt gled hun ned fra glassberget fordi kongssønnene ble opptatt med å studere andre ting.

Så over til den obskøne fortellingen sånn rett inn i adventstiden, vel noe må man jo gjøre for å korte ned tiden. Fortellingen er hentet fra: ”African Oral Literature: functions in comtemporary contexts, Russell Kaschula.

Penis, vagina og testiklene var ute for å samle nøtter. Penis og Vagina gikk sammen, men testiklene gikk for seg. Han var grådig og bestemte seg for å ikke dele nøtter med noen. Penis knakk flere nøtter og han ga flere av dem til vagina, det var lettere for han å knekke dem enn for vagina og dessuten var han mer enn villig til å dele med andre.

Brått begynte det å regne, og det var ikke snakk om noe duskregn, nei det ble en tordenstorm. Penis hang med hodet, men vagina var ikke redd for noe uvær. Hun ropte til penis om at han måtte komme til henne og søke ly. Hun åpnet seg opp og slapp penis inn. Snart kom testiklene og ville også inn. ”Opptatt! Det er ikke plass til deg!”, fikk han høre. Slik har det seg at hver gang penis er i vagina, må testiklene stå utenfor og henge.