AINO FOLK-TALES av BASIL HALL CHAMBERLAIN WITH AN INTRODUCTION BY EDWARD B. TYLOR, D.C.L., F.R.S., London, 1888

En ond trollmann hatet en bestemt mann og bestemte seg for å lure mannen ut i døden ved å fortelle ham en løgn. Han fortalte til mannen at om man klatret opp på det og det fjellet og hoppet fra toppen, vil man lande i et belte av skyer. Den som gjorde det, ville kunne ri skyene som man red en hest og på den måten kunne se hele verden.
Mannen trodde på trollmannen og måtte prøve det ut. Mannen klatret opp på fjellet og hoppet ut i skyene og det stemte. Han red på skyene og fikk se hele verden og da han kom hjem tegnet han et kart over alt det han hadde sett.

Trollmannen ble mildt sagt overrasket da han traff på mannen. Mannen takket trollmannen og fortalte om alt det fantastiske han hadde sett. Trollmannen var helt målløse. Han bestemte seg for å se verden med egne øyne. Han steg opp på fjellet, han hoppet ut i skyen og falt ned og slo seg i hjel.

Den natten kom fjellets gud i en drøm til den gode mannen og sa: “Trollmannen er død fordi han var falsk. Jeg sparte deg fordi du er en god mann. Jeg bar deg rundt og viste deg verden slik at du kunne bli en klok mann. La alle få vite hvor falskhet fører hen.”
(Told by Ishanashte, 21st July, 1886.)