Kilde: Taytay’s tales, 1922, traditional pueblo tales, collected and retold by Elisabeth Willis De Huff

En tidlig vintermorgen var bakken dekket av snø. En maur gikk ut av sitt hus. «Snø,» sa mauren, «Jeg er den sterkeste i hele verden. Jeg er sterkere enn deg!»

Snøen svarte ikke, men i det stille frøs han føttene til mauren. «Eh, snø, du er sterkere enn meg. Du har gjort mine føtter kalde. Er du den sterkeste i verden?» «Nei», svarte snøen, «solen er sterkere enn meg. Hun kan skinne på meg så jeg smelter.»

Mauren spurte da solen: «Sol, er du den sterkeste i hele verden?». «Å nei, skyene er sterkere enn meg. Når jeg skinner legger de seg imellom meg og jorden og dekker til mitt ansikt.»

«Sky, er du den sterkeste i hele verden?» «Vinden er sterkere enn oss. Den blåser oss dit den ønsker.»

Da spurte mauren vinden: «Er du den sterkeste i hele verden vind?» «Nei, et hus er sterkere enn meg. Når jeg blåser på et hus, får det meg til å snu og blåse i en annen retning. Et hus er sterkere enn meg.»

«Da må du hus være den sterkeste i hele verden!» «Det er nok ikke riktig, maur, en mus er sterkere enn meg for hun lager hull i mine vegger.»

Mauren fant en mus. « Er du også sterkere enn meg? Er du den sterkeste i hele verden?» «Nei, katten er sterkere enn meg. Når katten fanger meg, kan den spise meg opp.»

Mauren oppsøkte katten. «Katt, er du den sterkeste i hele verden? Musa sier du er sterkere enn den.» «Det stemmer at jeg er sterkere enn musa; men jernstanga er sterkere enn meg, for den treffer meg hardt noen ganger.»

Mauren tenkte at jernstanga måtte være den sterkeste og gikk for å spørre den. «Nei, jeg er ikke den sterkeste i hele verden», svarte jernstanga, «for ilden brenner meg og kan smelte meg. Ilden er sterkere enn meg.»

«Ild,» spurte mauren, «er du den sterkeste i hele verden?» «Vann er sterkere enn meg. Den kan slukke meg. Gå og hør med vannet.» Mauren spurte vannet. «Nei, jeg er ikke den sterkeste i hele verden,» svarte vannet. «Oksen kan drikke meg.»

«Okse, hva med deg?» «Mannen! Mannen styrer meg. Han er sterkere enn meg.» «Så er det du som er den sterkeste i hele verden, mann. Selv sterkere enn meg!» sa mauren. «Nei,» sa mannen, kniven kan skjære meg. Den er sterkere enn meg.»

Mauren dro til kniven. «Kniv», sa mauren, «er du sterkere enn meg? Er du den sterkeste i hele verden?» «Nei, jeg er ikke den sterkeste i hele verden; men jeg er sterkere enn deg.» Og med det angrep kniven mauren og delte den i to.