En viss greve i provinsen Westerich, nær Strasbourg, giftet seg med en edel kvinne av samme stand; men etter at de hadde arangert bryllupsfeiring, var han i tre år ute av stand til å «kjenne» henne i den Bibelske forstanden, om du skjønner hva jeg mener. Hans kone var like mye jomfru som den dagen de ble gift. De visste ikke helt hva de skulle gjøre, så de ba til alle helgener uten at det nyttet i det hele tatt.

Etter tre år, måtte mannen reise til Metz i forrettningsmessig ærend. Mens han gikk i gater og på torg i byen fulgt av sine tjenere og funksjonærer møtte han en kvinne som tidligere hadde vært hans elskerinne. Da han så henne, tiltalte han henne spontant. De hadde jo en gang vært venner. Han spurte om hvordan det gikk med henne, hvordan det sto til med hennes mann. For hun hadde vært gift kvinne selv da han hadde vært intim med henne. Hun på sin side, var tydelig nyssgjerrig på han, spesielt hans helse ville hun vite om. Han, som ikke ville fortelle hvordan det egentlig hang sammen, satte opp et strålende ansikt og sa at alt var godt og at alt blomstret. Hun ble forbauset og stille en stund.

Så hun spurte om kona og fikk et lignende svar, at hun var på topp på alle måter, og alt
var faktisk veldig bra mellom dem. Deretter spurte hun om de hadde barn og greven sa at han hadde tre sønner, en født i hvert år av deres ekteskap. Kvinnen ble så forbauset at hun ikke sa noe på en god stund.
     Og greven spurte henne: «Hvorfor, min kjære venn, spør du om alt dette? Jeg trodde at du ville gratulere meg på grunn av min lykke. »
     Da svarte hun: «Visst gratulerer jeg deg; men jeg forbanner den gamle
kvinne som sa hun ville forhekse din kropp slik at du ikke kunne ligge med din kone! Og som bevis på dette – og min dårskap – vil du finne en krukke i brønnen i hagen din som inneholder visse gjenstander. Forhekselsen gikk ut på at så lenge innholdet i krukken var bevart intakt, så lenge du ville være ute av stand til å ligge med din kone. Men se! Alt til ingen nytte! Og nå, min venn, er jeg glad for at det ble slik.»
     Da han kom hjem, dro greven rett til brønnen og fant krukken. Han brente både krukken og alt innholdet. Så snart han hadde gjort dette, kjente han en virilitet som han trodde han hadde mistet.
     Kort tid etter dette inviterte grevinnen igjen alle de fornemme til en ny bryllupsfest. Hun sa at etter å ha vært fruen i huset, var hun endelig også blitt fruen i senga. Og akkurat som greven hadde sagt til kvinnen som en gang hadde vært hans elskerinne, så skjedde det: grevinnen fødte tre sønner, en født hvert år etter dette andre bryllup.