I disse tider kan det være godt å dele ideer for hvordan man skal undervise når skolene er stengt. Dette opplegget her er ment for muntlig fortelling i drama og samfunn i VGS. Det tar utgangspunkt i det norske folkeeventyret Den grønne ridder som er å finne i eventyrsamlingen til Asbjørnsen og Moe.

Du kan finne folkeeventyret her. Dette er universitet i Oslo som har digitalisert de innsamlede folkeeventyrene.

Om språket er for vanskelig, kan du også finne en enklere versjon her.

Dette folkeeventyret ble samlet inn i 1847 av Jørgen Moe i Aust-Agder, nærmere bestemt Bygland. Det var ekteparet Karen Nielsdatter og Søren Tostensen som var informantene.

Det første som gjøres er å lese igjennom fortellingen. Ofte har jeg da en oppgave hvor de skriver ned eller tenker igjennom hva temaet i fortellingen er og om de kjenner igjen elementer fra eget liv. De kan også få i oppgave å finne noe i tilknytning til den opprinnelige konteksten til folkeeventyret som hvordan var det i Norge i 1847 og hvem var Jørgen Moe.

Etter å ha lest igjennom folkeeventyret, kan de høre igjennom min versjon av fortellingen som du finner her. Så kan de skrive ned valgene jeg har gjort og reflektere over hva det gjør med fortellingen.

Etter dette kan elevene lese hvordan jeg har arbeidet fram fortellingen her og ved å følge min metode kan elevene selv arbeide praktisk med fortellingen.

Avslutningsvis kan elevene gjøre et lydopptak mens de selv forteller fortellingen, eller kanskje aller helst en video slik man ser at de formidler folkeeventyret uten tekst.

Om du ønsker at de også skal ha noe teoretisk kan du gå til Idunn som i disse dager har OA tilgang til artikler og lignende og lese en artikkel her.