Dette er en dilemma fortelling du finner i utallige varianter. Denne er hentet fra Richard Burton tilleggs bind til 1001 natt, bind tre.

Det fantes en brahman hvis navn var Harisvamin; han hadde en sønn med navn Devasvamin og en datter som var kjent for hennes skjønnhet og derfor kalt Somaprabha (Måneskinn). Da datteren nådde gifteklar alder sa hun til sine foreldre at hun kun kunne gifte seg med en som var heltemodig, som var vis eller som hadde en magisk kraft.

Ikke lenge etter måtte faren reise til kongen, og mens han var der kom det til han en ung brahman som hadde fått høre om datterens skjønnhet kom for å be om hennes hånd. Harisvamin fortalte den unge mannen om hva datteren ønsket og den unge kunne fortelle han at han var i besittelse av magisk kraft. Og da han viste faren hva han kunne, var han fornøyd. Harisvamin lovet han å gi han sin datter om syv dager.

Det ikke Harisvamin kjente til var at hjemme hadde både mor og bror lovet datteren bort til en ung mann som var dyktig i kampsport og som hadde et stort mot, og til en som kjente kunnskap til både fortid, nåtid og fremtid. Og det var sagt at bryllupet skulle stå om syv dager.

Da Harisvamin kom hjem fortalte han om avtalen han hadde gjort med den unge brahmanen og de på sin side måtte fortelle om de andre frierne de hadde avtalt med. Alle var fortvilede over den kursen det hele hadde tatt.

På den syvende dagen kom de tre frierne, men Somaprabha var borte. Faren henvendte seg til han med kunnskap og sa: ”Kan du se hvor datteren min har blitt av?” Denne svarte: ”Hun er tatt av et monster, en rakshasa og brakt til det stedet han lever i skogen.” Ikke fortvil”, sa frieren med magisk kraft. For jeg skal straks bringe oss dit. Dermed skaffet han frem en vogn som kunne fly gjennom lufta og som bar med seg alle slags våpen. Og sammen gikk de ombord og ble fraktet til skogen. Og den modige kjempet mot monsteret og hugget av han hodet. Så tok de Somaprabha med seg hjem.

Nå oppsto det en diskusjon mellom de tre frierne. Han med kunnskap sa: ”Om ikke jeg hadde visst hvor hun var, ville vi aldri ha funnet henne.” Han med magisk kraft sa: ”Om ikke jeg hadde funnet fram vogna, hvordan skulle vi da ha kommet oss dit?” Og den modige sa på sin side: ”Om ikke jeg hadde kjempet, hvordan skulle vi ha reddet henne?” Og mens de kranglet forble stille Harisvamin mens han tenkte.

Dette er en dilemma fortelling, så du må avgjøre diskusjonen. Hvem er hennes rette mann?