I og med at jeg tilbringer gode dager på Hvaler, kommer det her et lite sagn fra Hvaler.

I gamle dager, for mange, mange hundre år siden, lå det skotter på Hvalerøyene og fanget hval. Dette var bra folk og ved Kilebakkene på Asmaløya bestemte de seg for å bygge en kirke. Undermuren ble lagt opp og i skogene omkring ble det hugget ut det største tømmeret som fantes. Og så tok selve byggingen til. Men det viste seg snart at det var trollskap med i spillet. Når de kom til kirken om morgenen, var det ikke stokk tilbake av det de hadde lagt opp dagen før. Sånn gikk det i lang tid, hver eneste natt var skrømtefolket på ferde og rev ned.

Til slutt skjønte skottene at de måtte gi seg og isteden finne en annen kirkeplass. På den måten bar det til at Hvaler kirke ble bygd på Kirkøya og denne gangen av stein fra ura like ved. Og den kirken har blitt stående.

Kilde
Engebretsen, K. W., & Johansen, E. (1947). Sagn fra Østfold. Oslo: Norsk Folkeminnelag.