Om du dør

Da er det Ragnarok

Lenker skal rasle og løsne

Beist sliter

Ulv sluker måne

Ulv sluker sol

Slanger sirkler lyset

Jeg vil klippe mine negler og gi meg hen til

kjempens sinne

Om du dør

Ildens sverd vil dele meg

Og ven tale er isen som brer seg

Gnister skal sprute fra min gapende munn

Om du dør