Som avslutning på prosjektet Common Ground Common Future, vil vi arrangere en konferanse i Oslo. Her kommer litt informasjon om denne konferansen.

Den globale fremveksten av populisme, nasjonalisme og isolasjonisme fungerer som drivstoff i konflikter og polarisering og fører til en (sosial) uro og fremmedgjøring, og samtidig en voksende følelse av urettferdighet. Dette påvirker ikke bare enkeltpersoner og grupper, men også nasjoner. Medier og deres «trend temaer» har blitt de virtuelle skyttergravene for «sannhet» versus «sannhet». Aggressiviteten fra det internett forplanter seg i de fysiske omgivelsene. Konspirasjonsteorier dukker opp som reaksjon på hendelser som er så vidtrekkende at folk ikke tror på eller ikke kan forstå den offisielle versjonen. I dette er det viktig å forstå hvordan narrativ fungerer, hvordan de fremmer visse kvaliteter framfor andre og hvordan dette kan misbrukes. I krisetider, konflikter og polarisering kan det lønne seg å bygge videre på samlende historier for å finne et godt grunnlag for en felles fremtid og en bærekraftig og trygg sameksistens. Vi må finne de fortellingen vi kan samles rundt.

Common Ground Common Future er et Erasmus+KA2 prosjekt som har til hensikt å se hvordan arbeid med fortellinger kan styrke et individ og et felleskap gjennom kunnskap om og ferdighet i bruk av fortelling, spesielt i konfliktfylte situasjoner. Prosjektet består av partnere fra Kosovo, Kypros, Nederland, Norge og Romania. Dette to-årige prosjektet avsluttes med en to dagers konferanse. Konferansen vil bli arrangert av Institutt for estetiske fag ved Oslomet – storbyuniversitet følgende datoer: 30. september og 1. oktober 2021.

Les mer om prosjektet her.
Konferansen vil avholdes på Oslomet – storbyuniversitet.

Vi ønsker spennende og aktuelle bidrag til konferansen. Vi inviterer til bidrag fra akademikere, fagpersoner, masterstudenter, doktorgradsstudenter, fortellere og andre kunstnere. Konferansetemaet oppmuntrer til et mangfold av perspektiver og forskningsorientering. Utfordringer og spørsmål ved etablerte ideer innen fortelling og muntlig fortellerkunst er også hjertelig velkomne.

Konferanse språk: engelsk, dansk, norsk og svensk. Abstraktene og biografien må være på engelsk på grunn av fagfellevurdering.
Send inn ditt abstrakt på 300 ord + 3 nøkkelord, samt Biografi på 200 ord (NB. abstrakt og biografi må leveres som to dokumenter) innen 15. mai.

Abstraktene vil bli vurdert i forhold til mål, metode, teorigrunnlag og tentative funn.
Vennligst adresser ditt bidrag til en av følgende kategorier:

1. Session – (20 min + 10 min Q & A)
2. Performance-lecture (20 min + 10 min Q & A)
3. Workshop (1 – 3 timer)
4. Fortellerforestilling (30 min til 1 time)

Bidragene blir fagfellevurderte. For å forenkle gjennomgangsprosessen er forfattere ansvarlige for å fjerne all identifiserende informasjon fra sine abstrakter. Forfatternavnet i selvsiteringer må erstattes med «forfatter» i sitater, referanseoppføringer og fotnoter i tekst.
Send ditt abstrakt og din biografi til heidid@oslomet.no. Merk eposten med Common Ground Common Future konferanse.
For mer info: heidid@oslomet.no