Chuang Tzi drømte at han var en sommerfugl.
Han fløy rundt og drakk av blomstenes nektar. De tok imot ham som en gammel venn.
Da han våknet, var han full av tvil.
”Er jeg Chuang Tzi, som drømte at jeg var en sommerfugl eller er jeg i virkeligheten en sommerfugl, som drømmer at den er Chuang Tzi?”