Hvorfor fortelle norrøn mytologi i dag

Hvorfor fortelle norrøn mytologi i dag

Å fortelle norrøne myter kan være et betent materiale. Studentene er i disse dager i ferd med å ferdigstille sitt arbeid med norrøne myter som de skal ut i skolen med. Studentene fikk i oppgave å si noe om hvorfor vi skal fortelle norrøne myter i vår samtid, i samme...
Fortellermodell – gjennomføringen

Fortellermodell – gjennomføringen

Den siste delen i modellen (som du kan se her) er selve gjennomføringen, det stedet som leder til den første delen hos lytterne. Andre mottar fortellingen og kan selv potensielt fortelle den videre. Derfor er modellen formet som en sirkel. Det å fortelle er en sosial...