Etikk

Etikk

Dette har utgangspunkt i et innlegg jeg hadde for KU-gruppen ved estetiske fag, Oslomet. Innenfor fortellermiljøet er det et begrep som kalles performativ kolonisering. Det vil si at fortellere uhemmet bruker fortellinger fra andre kulturer hvor vi legitimerer bruken...
Performativ kolonisering

Performativ kolonisering

I prosjektet Common ground Common future ser vi på hvordan fortellinger blir fremmet for å øke ulikheter, men også hvordan fortellinger kan brukes til å forstå hverandre. Her tenker jeg det også gjelder å ha et kritisk blikk på seg selv som forteller. Jeg tilhører en...
Biografisk materiale

Biografisk materiale

I EU prosjektet Common Ground Common future, brukes det både tradisjonelle fortellinger som folkeeventyr og biografisk materiale, altså fortellinger som kommer fra levd liv. Nå legges det nok størst vekt på den siste kategorien, da man kanskje ofte forbinder...