Å være avatar

Å være avatar

Å være, å bebo en avatar i en virtuell verden gir nye perspektiver. Kanskje det mest slående er evnen til å reflektere deg selv gjennom en annens øyne, du blir en tredjeperson i ditt liv. I 2008 så jeg en TV-dokumentar som utforsket hvordan det var å leve et virtuelt...
Being an avatar

Being an avatar

Being, living an avatar in a virtual world brings new perspectives. Perhaps the most striking thing is the ability to reflect yourself through someone else’s eyes, you become a third person in your life. In 2008, I saw a TV documentary exploring what it was like...

Nær Eric Heiden opplevelser

Dette skjedde for en del år tilbake. Vi var ute på turne, noen fortellere av oss. Vi satt “sammentrøkket” i en bil, og du vet fortellere som kommer sammen, ja da flyr fortellingene. Nå er det slik at om du tilbringer mange dager sammen med en kollega med...

Den fortørnede huldrefrier

Gammel kultur : eventyr, sagn og historier, Haukenæs, Th.S. , Bergen : I kommission hos C. Floor, 1898 En gang for lang tid tilbake tjente det på gården Kjærevik på Varaldsø en kvinne ved navn Else. En vinter la matmoren merke til at Else alltid var så lenge på låven...
Å være forteller for barn

Å være forteller for barn

En fortelling har det unike ved at bringer oss bortenfor våre egne livs begrensninger, den gir oss tilgang til å delta i andres erfaringer i fortid, nåtid og framtid (Boyd, 2017, s. 6). Fortellingen består av fire elementer: hendelser, karakterer, temporalitet og det...

Å være i stormen

Kjenner du til jotnen Hræsvelg? Han var omskapt til en ørn og satt på et høyt sted og slo med vingene slik at vindene ble skapt. Her har dyr, natur og menneske smeltet sammen til en skikkelse. Det var slik vi kunne, for lenge siden, forestilte oss at vindene oppsto,...