Mannen som selv åt fisken

Mannen som selv åt fisken

Et folkeeventyr fra Norge Det var engang et par folk som ikke fikk barn og dette tok de seg så nær av at de gikk og sturte lenge begge to. Det hadde prøvd bønn og både det ene og det andre uten at det hjalp det grann. Stadig dro mannen ut i skogen og sturte. Der...
Jenta og hodeskallen

Jenta og hodeskallen

Fortellingen er hentet fra Chukchee Mythology by Waldemar Bogoras [Leiden & New York, 1910]. Chukchee folket er et urfolk i Sibir. Det var en mann og en kone. Det var tre i familien, så det var en datter der også. De bodde på en enkel boplass og jenta var ikke...

En fortelling og en sang

En fortelling fra India Det var en gang en kvinne som kunne en sang og en fortelling. Men hun fortalte aldri fortellingen eller sang sangen til noen. Sangen og fortellingen følte seg fanget og kvalt i kvinnen. De ønsket friheten og de planla å rømme. Så en dag, da...
Eksempelet

Eksempelet

Er av latinske Exemplum og betyr forbilde – mønster. Eksempelsamlingene i middelalderen besto av moraliserende fortellinger og ble brukt i prekener. Fortellingene var korte og presten måtte selv utforme og fylle ut fortellingen. Jeg har hentet følgene fortelling fra...
Skilpadda

Skilpadda

Dypt inne i skogen, begynte en liten skilpadde å klatre i et tre. Etter timer med slit, nådde han endelig toppen, så hoppet han ut i lufta. Han slo med sine fire ben, og falt i bakken med et brak. Etter at han hadde kommet seg, begynte han langsomt å klatre opp i...