Oppvarming opp som forrige gang.

1. Denne gangen ble sirkelen avsluttet med at vi skal finne en motivasjon for å ta på ryggen til den som er fremfor oss, samtidig som vi finner en motivasjon for hvorfor den som går bak oss ikke skal berøre oss.

2. Vandre rundt og i alle hemmelighet velge en person som vi studerer uten at denne merker det. Vi skal ikke nistirre på vedkommende, men studere i øyekroken. Dette gjøres i ett minutter før man velger en ny person.

3. Dette utvides til å gjelde to personer som du studerer.
4. Vi fortsetter å vandre, men vi reagerer på omgivelsene. Om noen går forbi har vi en reaksjon, om vi kommer mot en vegg reagerer vi på dette.
5. Fortsett med å vandre, reager og studer en person og ta en egenskap fra denne som vi legger inn i vår egen gange. Når denne lagt inn, studerer man en person til.
6. Sist gang hentet vi fortellinger fra bevegelse, denne gangen fant vi fortellingene i fortellerkort. Alle tok to kort hver. Vi fortsatte å vandre og denne gangen ga vi kort bort til en annen person, vedkommende skulle umiddelbart ha en reaksjon på motivet på kortet. Inneimellom gikk vi til bunken med kort og byttet de ut.

7. En av oss plasserer seg i midten av oss andre og begynner å fortelle en jeg fortelling, de andre av oss går bort og gir vedkommende et kort som må flettes inn i fortellingen. Dette ble gjort med alle.

8. Vi gjentok øvelsen, men denne gangen arbeidet vi med rytme og bevisst gjentakelse av enkelte ord.
9. Nå tok tre fortellerkort hver som vi plasserte/la på gulvet rundt om i rommet med motivet opp. Vi vandret rundt mens vi studerte kortene. Vi lette etter fortellinger utfra motivene. Da en fortelling ble funnet, plasserte vi oss ved det motivet.

10. En setning ble formulert og sagt tre ganger.
11. Vi satte oss i en sirkel og fortalte fortellingene.

12. To fortellinger ble valgt og lagt regi på.

Comments

comments