Kilde: Har’nte hørt døm har ønka sæ!, Hvaler historier, Ulf Hjardar

For lang id tilbake gikk en mann og samlet rekved på Tangene. Da fikk han øye på et menneske som kom drivende på et skatoll. Den skipbrudne ba om frelse og sa han hadde penger i skatollet. Da mannen fikk høre det, slo han den skipbrudne ihjel og tok skatollet hjem til Asmaløya. Men han fikk aldri fred etter hendelsen og som et synlig tegn på udåden ble hans høyre hånd blodrød slik at han alltid måtte gå med vott.

Mannen tok mer eller mindre tilhold i en hule, og mens han lå der om nettene, hørte han stadig rop fra sjøen. Var han hjemme, så han alltid en blodrød sprikende hånd utenfor vinduene. På sitt dødsleie tilsto mannen mordet.