India
En gang var det en raja som fikk en sønn, og barnet hadde ørene til en okse. Raja skammet seg veldig og ingen måtte få vite det. Men hemmeligheten kunne ikke holdes skjult for frisøren som måtte utføre en seremoni ved å barbere barnets hode. Raja tvang ham imidlertid til å avlegge en ed om ikke å fortelle noen om hva han hadde sett.

Så frisøren forsvant, men hemmeligheten som han ikke kunne fortelle hadde en uheldig effekt. Den fikk magen til å svulme til en enorm størrelse. Da frisøren gikk rundt i denne ulykkelige tilstanden, møtte han en Dom [medlem av en lav kaste, bestående av kurvmakere og trommeslagere] som spurte hvorfor magen hans var så hoven. Frisøren sa at det var fordi han hadde barbert rajas barn og hadde sett at det hadde ørene til en okse. Straks han hadde brutt sitt løfte og sluppet ut hemmeligheten, ble hans mage til en vanlig størrelse.

Dom gikk sin vei og hugget ned et tre og laget en tromme av treet, og gikk rundt og spilte på trommen og tagg. Han kom til rajas palass, og der trommet han og sang:
Sønnen til raja
har ørene til en okse.

Da raja hørte dette, var han veldig sint, og sverget å straffe frisøren som må ha brutt løftet sitt. Men Dom forsikret raja at han ikke visste noe om saken, at det var trommen som sang ordene og ikke han, og at han ikke hadde noen anelse om hva de betød. Så raja stille, og frisøren kunne ikke straffes.

Kilde: Cecil Henry Bompas Bompas, Folklore of the Santal Parganas (London: David Nutt, 1909), nr. 53.