Du kjenner kanskje til fortelling om Sigurd Fåvnesbane eller Sigurd Drakedreper. Fåvnesbane kommer av at Sigurd dreper lindormen Fåvne. Det er mange innganger til den fortellingen, men fortellingen om Sigurd begynner mange generasjoner bakover med Sigi, som ble sagt å være Odins sønn. Den fortellingen sies blant å være opphavet til begrepet “Bredifonn”. Kanskje det som er Breifonn?

På Sigis tid levde det annen mektig mann med navnet Skadi. Skadi hadde en trell som var meget klok og sterk og bar navnet Bredi. Spesielt var Bredi god i idrett. Det fortelles at en gang dro Sigi på jakt, og trellen dro med ham, og de jaktet hele dagen til kvelden kom. Men da de samlet sammen jaktutbyttet sitt på kvelden, oppdaget de at Bredi hadde drept mange flere og bedre dyr enn Sigi.

Sigi likte dette svært dårlig, og sier at han undret seg over at en trell skulle overgå han på jakt, og løp mot ham og drepte ham. Siden skjulte han liket i en snøfonn.
Da Sigi kom hjem til Skadi, sa han at Bredi hadde ridd framfor han og brått forsvunnet.
Skadi trodde ikke på dette. Han sendte ut sine egne menn for å finne Bredi. Og de fant han i en snøskavl. Skadi sa at heretter skulle denne snøskavlen kalles Bredifonn, og siden har menn gjort dette og kalt en hver stor fonn slik.

Sigi ble tiltalt for mord, han ble kalt «varg i veum,» og måtte rømme.
Med Odin ved sin side rømte han til han fant noen hærskip og med denne hæren og skipene erobret han land og rike og ble en mektig konge som styrte over Hunaland. Han fikk seg en kone og sønnen Rerir eller Rere som han også ble kalt.
Med Rerir begynner en ny del av sagaen.